FysioPlus Bonaparte

Vertrouwde kwaliteit en samen werken aan herstel; voor Mens en Dier!
 

Vergoedingen fysiotherapie

Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars in Nederland!


Voor volwassenen geldt dat de eerste behandelingen/zittingen uit de aanvullende verzekering vergoedt worden. De dekking kan verschillen per verzekeraar en verzekering en heeft in de meeste gevallen een maximum per jaar. Raadpleeg hierover uw polis of neem contact op met uw verzekeraar. Bij vergoeding uit uw aanvullende verzekering heeft u geen eigen risico. Indien u er voor gekozen heeft geen aanvullende verzekering af te sluiten, betaalt u deze zittingen zelf en worden de praktijk tarieven (onder het kopje diensten vindt u onze praktijk tarieven) gehanteerd.

 

Wanneer u als volwassene een aandoening of klacht heeft die op de chronische lijst staat, dan kunt u vanaf de 21ste behandeling vergoeding krijgen vanuit uw basisverzekering. Houdt u er dan rekening mee dat het jaarlijkse eigen risico van toepassing is. De eerste 20 behandelingen zullen uit uw aanvullende verzekering vergoed worden, voor zover deze toereikend is.

Voor jongeren tot en met 18 jaar geldt dat de eerste 9 zittingen uit de basisverzekering worden vergoed zonder eigen risico. Dit kan nogmaals met 9 zittingen verlengd worden als er nog onvoldoende resultaat is. Mochten er nog meer behandelingen nodig zijn dan geldt hetzelfde als bij volwassenen en moet er gekeken worden naar de aanvullende verzekering. Voor bepaalde aandoeningen worden mogelijk alle behandelingen vanuit de basisverzekering vergoed.

Niet nagekomen afspraken worden altijd in rekening gebracht. U dient een afspraak minimaal 24 uren voorafgaand aan uw behandeling af te zeggen.


 
E-mailen
Bellen
Map
Info